Změna repozitářů po vydání FreenetIS 1.1

V současné době existují dva repozitáře (stabilní – final a vývojářský – dev). Po vydání FreenetIS 1.1 ovšem bude potřeba repozitářů tří, jelikož i po vydání 1.1 je plánováno nadále podporovat (poskytovat záplaty) na FreenetIS 1.0. Tato skutečnost umožní Vám uživatelům pozvolnější přechod na verzi 1.1. Předpokládáme, že verze 1.0 bude podporována až do vydání 1.2.

Současné dva repozitáře budou přejmenovány a doplněny o třetí následovně:

Celý mechanismus je podobný mechanismu, který používá sám Debian. Poté, až bude vydána v budoucnu verze 1.2, bude obsah repozitářů následující: oldstable 1.1, stable 1.2, unstable 1.3. Repozitář pro verzi 1.0 tedy zcela zanikne a bude nutné přejít na verzi 1.1 nebo 1.2.

V praxi je tento model bezstarostný, protože pokud máte nastaven repozitář stable, máte vždy nejnovější a nejstabilnější software.

Mysleli jsme také na zpětnou kompatibilitu, a proto staré repozitáře budou zachovány a a namapovány na nové. Repozitář final bude shodný s repozitářem oldstable a repozitář dev s repozitářem stable. Změna repozitářů se Vás tedy nijak nedotkne, dokud nebude vydána verze 1.1. Doporučujeme ovšem vyměnit názvy repozitářů, abyste předešli možným (i když nepravděpodobným) budoucím problémům.

Tato nová struktura repozitářů nabývá platnosti ihned po vydání verze 1.1.